Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene voorwaarden:

De Organisatie  van elke activiteit van zwoel  PV NEXUS Twente alsmede de senioren van Essent en Enexis kunt u niet aansprakelijk stellen voor eventuele materiële- en/of letselschade.
Deelname aan activiteiten van de PV Nexus Twente, de senioren van Essent & Enexis zijn voor eigen risico.
U dient uzelf en uw introduce(es) tegen ongevallen & annulering te verzekeren.
Leden Deelnemers gaan altijd voor bij aanmelding activiteiten met introducé.
Bij te weinig deelname aan een activiteit kan de organisatie de activiteit afgelasten, indien u vooruit heeft betaald vindt restitutie plaats.
Bij niet 'komen opdagen' bij een aangemelde activiteit vindt geen restitutie plaats.
Bij aanmelding activiteiten dient u het IBAN- bankrekeningnummer in te vullen.
Bij aanmelding activiteiten dient u uw (mobiele) telefoonnummer in te vullen.
Deelname voor leden en partner. (Volwassenen)
Deelname voor leden met thuiswonende kinderen t/m 18 jaar. (Volwassenen / kinderen)
Deelname voor leden met kleinkinderen worden kleinkinderen gezien als introducé. (Volwassenen / introducé)
Deelname voor leden met introducé, deelname introducé zonder deelname leden is niet mogelijk.